Images tagged "apotheke"

S 034_Apotheke_Leipzig_1986

Bild 1 von 1